ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ในตำแหน่งพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่