สคร.10 อุบลฯ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สคร.10 อุบลฯ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข