ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอย้ายหรือขอโอนข้าราชการ เพื่อปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดวัน เวลา การคัดเลือก (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1088, 1974)

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอย้ายหรือขอโอนข้าราชการ เพื่อปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดวัน เวลา การคัดเลือก (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1088, 1974)

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอย้ายหรือขอโอนข้าราชการ เพื่อปฏิบัติงานประจำที่

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และกำหนดวัน เวลา การคัดเลือก

(ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1088, 1974)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่