ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการขอย้ายหรือขอโอนข้าราชการ เพื่อปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ต.เลขที่ 1088 และ 1974)

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการขอย้ายหรือขอโอนข้าราชการ เพื่อปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ต.เลขที่ 1088 และ 1974)

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการขอย้ายหรือขอโอนข้าราชการ เพื่อปฏิบัติงานประจำที่

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

(ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ต.เลขที่ 1088 และ 1974)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่