ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่