สคร.10 อุบลฯ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทยเนื่องในวันสงกรานต์ 2566

สคร.10 อุบลฯ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีปีใหม่ไทยเนื่องในวันสงกรานต์ 2566