สคร.10 อุบลฯ ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก จุดบริการและด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

สคร.10 อุบลฯ ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก จุดบริการและด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 จังหวัดอุบลราชธานี