25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันมาลาเรียโลก

25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันมาลาเรียโลก