รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สคร.10 จ.อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สคร.10 จ.อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566

วันนี้ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรช่องเม็ก นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามแนวชายแดนเขตรับผิดชอบของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก .สิรินธร จ.อุบลราชธานี
นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ และหัวหน้า/เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องเม็กให้การต้อนรับ ต่อจากนั้น เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมร่วมคิดร่วมทำ ตึกอำนวยการ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ประชุมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับมอบนโยบายแนวทางการทำงาน พร้อมทั้งนำตรวจเยี่ยมกลุ่มต่างๆ โดยมี พญ บุศณี มุจรินทร์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มฯ, หัวหน้าศูนย์ฯ และตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก