แบบฟอร์มการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

แบบฟอร์มการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1.F-AIDS STI-003 ใบขอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเอชไอวี

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2. F-VB EID-012 แบบสอบสวนโรค Dengue, Chikungunya, Zika Malaria

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

3. F-VB EID-013 แบบขอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และโรคติดต่อนำโดยแมลง

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

4. F-AIDS STI-034 ใบขอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

5. F-TB-046 ใบขอส่งตรวจ IGRAs

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม