นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ประกาศ เรื่อง Download
14 พฤศจิกายน 2565 นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล กรมควบคุมโรค
31 มกราคม 2566 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
30 มีนาคม 2566 ประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)