ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม หรือผู้ที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว ต้องเฝ้าระวังและป้องกัน 3 โรค เป็นพิเศษ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม หรือผู้ที่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว ต้องเฝ้าระวังและป้องกัน 3 โรค เป็นพิเศษ