หน่วยงานภายใน

กลุ่มบริหารทั่วไป (43)

โทรศัพท์ : ■ 0 4525 5934, 0 4524 3235
■ (FAX) 0 4525 5188

กลุ่มพัฒนาองค์กร (10)

โทรศัพท์ : 08 5419 6775

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงาน และเครือข่าย (10)

อีเมล : plandpc7@hotmail.com , plandpc10ubon@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 4524 5108, 09 2172 2967

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ (13)

อีเมล : prdpc7ubon@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 4525 4538, 06 3626 4926

กลุ่มโรคติดต่อ (29)

โทรศัพท์ : 0 4525 0557, 06 1958 6190

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (13)

อีเมล : networkdpc7@gmail.com
โทรศัพท์ : 045250556