ผอ.สคร.10 อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมอุทกภัยอุบลฯ ครั้งที่ 3

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรมควบคุมโรค ร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบเวชภัณฑ์ น้ำยาทำความสะอาดพื้นพื้นฟูหลังน้ำท่วม วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ   นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะผู้บริหารเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10  ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นครั้งที่ 3  ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ และวัดท่ากกแห่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สคร.10 อุบลฯ เป็นตัวแทนกรมควบคุมโรค ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อุบลฯ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรมควบคุมโรค ร่วมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ และแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพในช่วงน้ำท่วม ร่วมกับพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เดินทางมา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย วันนี้ (19 กันยายน 2562) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ที่เดินทางมา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ที่ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านหนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีพร้อมกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้ร่วมมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทีมประชาสัมพันธ์ และทีมประเมินความเสี่ยงแบบเร่งด่วน (Quick Survey )ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่ กรณีเกิดการระบาดของโรค และเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาจากน้ำท่วมดังกล่าวอีกด้วย