สคร.10 อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาต่อยอดความรู้ทักษะ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาต่อยอดความรู้ทักษะ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล จ.อุบลราชธานี ซึ่ง สคร.10 อุบลฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยมีนายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส เป็นประธานในการประชุม