ผอ.สคร.10 อุบลฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนสระแก้ว ชุมชนวัดกลาง ชุมชนแก่งสะพือ และโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ประเมินความเสียงผู้ได้รับผลกระทบแบบเร่งด่วน พร้อมมอบชุดเวชภัณฑณ์ ถุงยังชีพ

วันนี้ 17 กันยายน 2562 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจเยี่ยมให้ ขวัญกำลังใจ ประเมินความเสียงผู้ได้รับผลกระทบแบบเร่งด่วน พร้อมทั้งนำชุดเวชภัณฑณ์ ถุงยังชีพ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนสระแก้ว ชุมชนวัดกลาง ชุมชนแก่งสะพือ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร และจุดพักพิงหนองกินเพล อ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี โดยมีนพ.สืบพงศ์ ลีนาราช รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร นพ.สมชัย โชคพัฒนาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และคณะเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนตัวแทนผู้ประสบภัยเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมต่อไป นายแพทย์ดนัย เจียรกูลและคณะญาติ ยังได้มอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 24 ราย และได้เน้นย้ำให้ ผู้ประสบภัยในการป้องกันโรคติดต่อ และการเข้าถึงยา สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ขอให้ระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง และ 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือโรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง […]

ผอ.สคร.10 อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านกุดระงุม ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อมอบเวชภัณฑ์และให้คำแนะนำการป้องกันโรค

วันนี้ 16 กันยายน 2562 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่นำชุดเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนบ้านกุดระงุม ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และคณะเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมต่อไป นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ได้เน้นย้ำให้ผู้ประสบภัยในการป้องกันโรคติดต่อ และการเข้าถึงยา สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ขอให้ระมัดระวังโรคและ ภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง และ 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือโรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือสัตว์แมลงมีพิษกัด/ ต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ รวมถึงต้องระวังการจมน้ำด้วย ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดโรคติดต่อระบาดในช่วงน้ำลด

กรมควบคุมโรค ร่วมคณะ รมช.สาธารณสุข เยี่ยมผู้ประสบภัยที่อุบลฯ

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ และแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพในช่วงน้ำท่วม เช่น กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ รวมถึงโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือโรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก วันนี้นี้ (8 กันยายน 2562) ที่อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กับคณะ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ได้มอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ โดยมีนายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอดอนมดแดง ข้าราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เป็นผู้รับมอบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป กรมควบคุมโรค มีภารกิจหลักในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน จึงได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ตรวจจับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่ กรณีเกิดการระบาดของโรค และเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาดังกล่าว นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวอีกว่า สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ขอให้ระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น […]

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ และแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพในช่วงน้ำท่วม เช่น กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ รวมถึงโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือโรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก วานนี้ (5 กันยายน 2562) ที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ จุดพักพิงผู้ประสบภัย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกอก โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน ให้การต้อนรับ กรมควบคุมโรค มีภารกิจหลักในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน จึงได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ตรวจจับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว […]

พ่อเมืองอุบลฯ นำชาวชุมชนร่วมจิตอาสาทำความสะอาดหลังน้ำมูลไหลท่วมนานกว่า 3 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับพระครูปลัดบุญทวี อภิปุญโญ เจ้าอาวาสวัดเสนาวงศ์ ชาวชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนท่าก่อไผ่ และจิตอาสาเฉพาะกิจกว่า 300 คน ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ของชุมชน พร้อมนำสารอีเอ็มใช้บำบัดน้ำเสียใส่ลงตามแหล่งน้ำที่ถูกน้ำท่วมมานานกว่า 3 เดือน หลังแม่น้ำมูลได้ปรับตัวลดลง ทำให้มีระดับน้ำวันนี้ต่ำกว่าตลิ่ง 38 เซนติเมตร โดยมีระดับน้ำสูง 6.62 เมตร แต่ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังอยู่ต่อไป สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบตั้งแต่พายุเซินกาได้พัดเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายอำเภอของจังหวัด พื้นที่เกษตรกรรมเสียหายกว่า 160,000 ไร่ ถนนเสียหาย 55 สาย คอสะพานชำรุด 10 สะพาน พนังกั้นน้ำถูกกัดเซาะเสียหาย 4 จุด วัดและโรงเรียนถูกน้ำท่วมรวม 4 แห่ง ทำให้ระดับแม่น้ำมูลที่รองรับน้ำจากลำน้ำต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำสูงขึ้น และล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำมูลในอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง ประชาชนกว่า 840 ครัวเรือน จำนวนกว่า 3,000 […]

เตือนปชช.ขนของหนีน้ำท่วม น้ำล้นเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มระบายถึง54ล้านลบ.ม.

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผู้ว่าฯขอนแก่นถกด่วนคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำทั้งจ.ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร ขอมติเพิ่มระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หลังระดับน้ำเกินความจุอ่างไปที่ 114% วางแผนปล่อยน้ำเพิ่มเป็นขั้นบันได ตั้งแต่ 42 ล้านลบ.ม. ไปถึงระดับ 54 ล้านลบ.ม. แนะประชาชนท้ายเขื่อนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงวันนี้ (14 ตุลาคม 2560) ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามร่วมประชุมด้วย ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนอุบลรัตน์ว่า ปัจจุบันมีน้ำไหลเข้าเขื่อนเกิน 100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณกักเก็บสูงถึง 2,789 ล้าน ลบ.ม. หรือเกินระดับกักเก็บไปถึง 114% จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร มีมติปล่อยน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มในเวลา 12.00 น.วันนี้(14 ต.ค.2560 ) จาก40 […]

สคร.10 อุบลฯ ห่วงอิทธิพล”เซินกา” แนะปชช.ดูแลสุขภาพ

จากอิทธิพลของพายุ “เซินกา” ทำให้มีฝนตกหนักติดต่อกัน 2 วันที่ผ่านมา หลายจังหวัดภาคอีสานเกิดน้ำป่าและแม่น้ำโขงไหลเอ่อท่วมบ้านเรือน ไร่นาชาวบ้าน ซึ่งบางจุดท่วมสูงถึง 1 เมตร ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก แนะ ประชาชนในพื้นที่เตรียมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม นางศุภศรัย สง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว มีความห่วงใยสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี และมุกดาหาร ซึ่งได้รับผลกระทบหนัก  ขอแนะนำประชาชนในพื้นที่เตรียมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมที่สำคัญ คือ  โรคน้ำกัดเท้า ควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำโดยไม่จำเป็น หากจำเป็นควรใส่รองเท้าบู๊ทกันน้ำ ล้างเท้าให้สะอาด แล้วเช็ดให้แห้งหลังลุยน้ำ โดยเฉพาะตามซอกนิ้วเท้า โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เช่น โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดและสบู่บ่อยๆ ให้ดื่มน้ำที่สะอาด เลือกกินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ ๆ หรืออุ่นให้ร้อน และเก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิด อาหารกล่องที่ได้รับแจก ควรรับประทานทันทีอย่าเก็บไว้ เพราะจะทำให้อาหารบูดเน่าได้ อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารแห้ง ให้ตรวจสภาพและวันหมดอายุก่อน หากมีลักษณะผิดปกติหรือหมดอายุให้ทิ้ง โรคฉี่หนูหลีกเลี่ยงการแช่น้ำ ย่ำโคลนนาน […]