สคร.10 อุบลฯ เตือนชาวนา ระวังป่วยโรคไข้ฉี่หนู และโรคเนื้อเน่า

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือนเกษตรกรชาวนา มีความเสี่ยงป่วยโรคไข้ฉี่หนู และโรคเนื้อเน่า เนื่องจากต้องเดินลุยน้ำในแปลงนาที่มักจะมีน้ำขังเฉอะแฉะเป็นเวลานาน เสี่ยงต่อการติดเชื้อ แนะหากมีอาการ ผิวหนังบวมแดงร้อน มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะปวดน่องหรือโคนขา ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว วันนี้ (7 สิงหาคม 2562) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ขณะนี้ เข้าสู่ฤดูการทำนา เกษตรกรที่ต้องเดินลุยน้ำในแปลงนาที่มีน้ำขังเฉอะแฉะ อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ จากบาดแผลที่เท้า หรือขาได้ง่าย โดยเฉพาะเลปโตสไปโรสิสหรือโรคไข้ฉี่หนู และโรคเนื้อเน่า ที่กำลังเป็นข่าวในขณะนี้ นายแพทย์ดนัย กล่าวต่ออีกว่า โรคไข้ฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเชื้อจะอยู่ในฉี่ของสัตว์ โดยเฉพาะหนูซึ่งเป็นพาหะนำโรคหลัก ทั้งหนูนา หนูป่า หนูบ้าน หนูท่อ รวมทั้งสัตว์อื่นๆ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข สุกร เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยไชเข้าทางผิวหนังตามรอยแผล รอยขีดข่วน เยื่อบุของตา จมูก […]

สคร.10 อบ.ลงพื้นที่เดินรณรงค์สร้างกระแสป้องกันโรคฉี่หนูในพื้นที่เสี่ยงสูง หวังประชาชนตระหนักป้องกันตนเองห่างไกลโรค

วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) นายแพทย์ดนัย  เจียรกูล (ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี) ได้มอบหมายให้ ดร.เพชรบูรณ์ พูลผล (หัวหน้ากลุ่มปฎิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข) พร้อมทีมลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส (โรคฉี่หนู) ในพื้นที่อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง ในปี 2561 พบผู้ป่วยที่อำเภอขุขันธ์แล้ว 64 ราย โรคฉี่หนูสามารถติดได้ซึ่งคนจะติดเชื้อโรคจากการสัมผัสโดยตรงกับปัสสาวะของสัตว์นำโรคที่มีเชื้อเลปโตสไปรา หรือสัมผัสโดยอ้อมกับน้ำหรือดินที่ปนเปื้อนเชื้อโรค เนื่องจากเชื้อโรค สามารถมีชีวิตอยู่ในดินหรือในน้ำที่มีความชื้นและความเป็นกรดด่างพอเหมาะได้นานเป็นชั่วโมงหรือวัน โดยเฉพาะน้ำที่ใหลนิ่งเอื่อยๆ ผู้ที่เดินลุยน้ำ และล่าสัตว์จึงมีโอกาสสัมผัสโรคนี้ได้ สัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคส่วนใหญ่จะมาจากสัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น หนู โค กระบือ สุกร สุนัข และแมว โดยเชื้อสามารถไชเข้าทางผิวหนังหรือเยื่อบุที่มีรอยแผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ชาวนา ชาวไร่   โดยมีนายสุรชัย  ยุติธรรมนนท์ (นายอำเภอขุขนธ์) เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนเดินรณรงค์ ซึ่งมีหน่วยงานและบุคลากรที่ให้การสนับสนุนและร่วมเดินขบวนรณรงค์สร้างกระแสในพื้นที่ มากมาย อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ปศุสัตว์จังหวัด, ปศุสัตว์อำเภอ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, […]

สคร.10 อุบลฯ เตือนระวังไข้เลือดออก-โรคฉี่หนู

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือน ประชาชนช่วงฝนตกต่อเนื่อง โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ โรคไข้เลือดออกและโรคไข้ฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิส ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคของกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 28 พ.ค. 60 ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดของสำนักงานฯ ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญและมุกดาหาร พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 609 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยโรคฉี่หนู 139 ราย เสียชีวิต 1 ราย นางศุภศรัย สง่าวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และทำให้ยุงลายมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ช่วงนี้มีผู้ป่วยโรคที่มาจากยุงลายเพิ่มจำนวนขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกที่พบผู้ป่วยมากในช่วงฤดูฝน จึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมใน 3 เรื่องสำคัญ คือ 1.การป้องกันการถูกยุงกัด โดยทายากันยุง […]