ผู้ว่าฯยโสธร สั่งตั้งศูนย์สู้โรคพิษสุนัขบ้า หลังพบผู้สงสัยเสียชีวิต 1 ราย

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า พบหัวสัตว์ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า รวม 54 ตัวอย่าง ที่อำเภอกุดชุม 15 ตัวอย่าง เมือง 23 ตัวอย่าง ไทยเจริญ 4 ตัวอย่าง ป่าติ้ว 5 ตัวอย่าง คำเขื่อนแก้ว 2 ตัวอย่าง ทรายมูล 4 ตัวอย่าง และเลิงนกทา 1 ตัวอย่าง มีผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 67 ปี อาศัยอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดนสุนัขตนเองข่วนที่มือ ไม่ไปรับวัคซีน ผลการตรวจเนื้อเยื่อทางห้องปฏิบัติการพบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า อ่านรายละเอียด ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

สคร.10 ร่วมกับเทศบาลนครอุบลฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลฯ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ภายในชุมชน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงสุนัข ที่มาข่าว : สี่แยกข่าวอีสานใต้ สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ภายในชุมชน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงสุนัข ที่มาข่าว : วีเคเบิลทีวีอุบล ข่าวสารท้องถิ่น

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลนครอุบล รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ 4 เมษายน 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี และปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ภายในชุมชนวัดแจ้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัข รักสุนัขอย่างถูกวิธี โดยมีประชาชนทยอยนำสัตว์เลี้ยง ทั้ง สุนัข แมว มาทำการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มค. – 2 เม.ย. 2561 มีผู้เสียชีวิต รวม 7 ราย จาก จังหวัดสุรินทร์ ตรัง สงขลา นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ และพัทลุง ส่วนในเขตสุขภาพที่ 10 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งปศุสัตว์ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุข ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 […]

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ 3 เมษายน 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร ประกอบด้วย นางอัญชลี ชุมนุม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข สท.วิชัย ศรีสวัสดิ์ สท.จงสฤษฎ์ การะเวช สท.อดุลย์ วงษ์แหวน สท.ทนงค์ อยู่คง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ จำนวน 9 จุดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองยโสธร โดยมีนายธวัชชัย นิจพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน อสม. และภาคประชาชน ร่วมกันสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ตระหนักถึงการป้องกัน โดยเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงสุนัข-แมวในจำนวนที่พอเหมาะ คุมกำเนิดด้วยการทำหมัน พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี เลี้ยงในบริเวณบ้าน อย่าปล่อยออกไปนอกบ้านโดยไม่ดูแลเพราะหากถูกหมาบ้ากัดก็อาจติดโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการในเรื่องสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า หากถูกสุนัขและแมว […]

การป้องกันการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า รายการเช้านี้ที่อีสานใต้ NBT UBON

2 เมษายน 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมรายการเช้านี้ที่อีสานใต้ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT จ.อุบลราชธานี ในประเด็นการป้องกันการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า โดยเน้นมาตรการป้องกันโรคในสัตว์โดยแนะนำให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนให้ครบ 100 % และการป้องกันโรคในคน คือ หากถูกสุนัขกัดหรือข่วน ให้ล้างแผลให้สะอาด ทายาเบตาดีน และรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกิจกรรมอำเภอน้ำยืนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้า กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ปศุสัตว์อำเภอน้ำยืน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน โรงพยาบาลน้ำยืน อสม.ประชาชน อำเภอน้ำยืนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยวิธีผ่าตัดทำหมัน นอกจากนี้มีการสื่อสารความเสี่ยงการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน โดยมีนายรัฐพงศ์ รุ่งธนศักดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำยืนเป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมฉีดวัคซีน/ทำหมันให้กับสุนัขแมว ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนกของประชาชน ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน อสม. และภาคประชาชน ร่วมกันสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ว่าหากถูกสุนัขและแมว กัด ข่วน หรือเลียบริเวณแผล แม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ชะล่าใจ รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆ ครั้ง ประมาณ 10 นาที หลังล้างแผลใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดนไอโอดีน […]

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับ ทม.มุกดาหาร ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ 28 มีนาคม 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร ปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหารและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยวิธีผ่าตัดทำหมัน นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน  โดยมีนายไตรรงค์ ถวิลไพร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหารเป็นประธานในพิธี     ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมฉีดวัคซีน/ทำหมันให้กับสุนัขแมว ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนกของประชาชน โดยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–27 มีนาคม 2561 มีผู้เสียชีวิต 6 ราย (สุรินทร์ สงขลา ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ และบุรีรัมย์) ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเกิดซ้ำในพื้นที่ที่เคยพบผู้ป่วย โดยเป็นผลมาจากความร่วมมือของทั้งหน่วยงานปศุสัตว์ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุข     ทั้งนี้ นายแพทย์ดนัย […]

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์อำเภอขนหาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานอำเภอขุนหาญ โรงพยาบาลขุนหาญ เทศบาลตำบลสิ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. อสม.และประชาชนอำเภอขุนหาญ ที่เทศบาลตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายนายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธาน มีกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน/ทำหมันให้กับสุนัขแมว การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้มีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนกของประชาชน โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการขับเคลื่อนอำเภอขุนหาญ ให้เป็นอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี พ.ศ. 2561 ตามนโยบาย ขุนหาญสะอาด Smart City ปลอดขยะ ปลอดโรค (ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า เลปโตสไปโรซิส) ปลอดภัย(อุบัติเหตุและจมน้ำ) ต่อไป […]

สคร.10 อุบลฯ ลงนาม MOU ระหว่างเครือข่ายสาธารณสุข ปศุสัตว์ และ อปท.อำเภอต้นแบบปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

   วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามในพิธี MOU ระหว่างเครือข่ายสาธารณสุข ปศุสัตว์ และ อปท.อำเภอต้นแบบปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีท่านนายอำเภอเสนางคนิคม นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ เป็นประธานในพิธี MOU ครั้งนี้ ซึ่งอำเภอต้นแบบปลอดโรคพิษสุนัขบ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการดำเนินงานเพื่อให้พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นต้นแบบในการดำเนินงานให้พื้นที่อื่นๆต่อไป กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยงานในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม แกนนำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม จำนวน 63 คน

1 2